CPR

Construction Products Regulation (CPR) EU 305/2011


Wat is CPR?

Deze Europese verordening voor bouwproducten is in het Engels: Construction Products Regulation (CPR) en heeft als doel, betrouwbare eenduidige informatie over product constructies en de relatie tot hun toepassingen te bevorderen. Dit wordt gedaan door uniforme afspraken (common technical language) te maken over bepaalde essentiële kenmerken van producten. Voor kabels betreft dit alleen brandeigenschappen, andere kenmerken van kabels (bijv. elektrische en mechanische eigenschappen) blijven conform de huidige nationale en voor zover beschikbaar internationale specificaties.

Omdat de classificatie en testmethoden veranderen moeten alle kabelproductfamilies die onder de CPR vallen door middel van brandproeven opnieuw worden getest, onder andere volgens de nieuwe, onder de CPR ontwikkelde, brandtestmethode EN-50399. Bovendien is het verplicht om de brandtesten extern te laten valideren. LEONI werkt intensief samen met onafhankelijke keurings- of testinstituten (Notified Bodies) voor brandbeveiliging, en laat haar kabels testen, inspecteren en certificeren volgens de meest recente (Europese) richtlijnen. Aan de hand van de uitkomsten worden de kabels ingedeeld volgens de nieuwe CPR Euroklassen die gelden voor alle kabels in vaste elektrotechnische installaties in bouwwerken.

De CPR voor kabels (ca) is onderverdeeld in zeven Euroklassen; Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca en Fca en heeft daarnaast een additionele classificatie voor rookontwikkeling (s), brandende vallende deeltjes (d) en corrosiviteit / zuurgraad (a). Nederland is klaar voor het toepassen van EN-50575 en CPR, hiervoor is de nieuwe Nederlandse norm NEN-8012 opgesteld. Het aantal classificaties is daarin beperkt tot vier (zie tabel). Gebruikers moeten op basis van deze informatie, in overeenstemming met NEN-8012 voor elke situatie, de vereiste en meest geschikte producten kiezen. In België zijn drie brandklassen gespecificeerd volgens NBN EN-50575: 2014/A1:2016 artikel 104 van de AREI; Eca, Cca-s3,d2,a3 en Cca-s1,d2,a1.

Indeling NEN 8012

CE-markering en Declaration of Performance DoP

Als gevolg van de Europese Verordening Bouwproducten is LEONI als fabrikant vanaf 1 juli 2017 verplicht om bij CE-gemarkeerde producten met CPR classificatie een prestatieverklaring mee te leveren. Deze verklaring wordt Declaration of Performance (DoP) genoemd en heeft per producttype een unieke identificatiecode. De DoP wordt opgesteld door de fabrikant en geeft informatie over de belangrijkste prestaties van het product en het beoogd gebruik. Hiermee neemt de fabrikant de volledige verantwoordelijkheid voor de conformiteit van het product met de verklaarde prestaties. Verder schrijft CPR voor dat de CE-markering en de brandprestatieklasse worden afgedrukt op het label dat op de verpakking, kabelhaspel of ring is aangebracht. Een print op de kabel zelf is niet vereist maar in de meeste gevallen doet LEONI dit wel.

Betrouwbare en eenduidige informatie: één technische taal!

Na een overgangsperiode van 1 jaar, is EN-50575 sinds 1 juli 2017 verplicht. EN-50575 specificeert de eisen voor het brandgedrag van kabels die gebruikt worden in vaste elektrotechnische installaties van bouwwerken. De aanwijzing van de EN-50575 door de EU is een volgende stap in de implementatie van de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR), met als doel het vergroten van de veiligheid voor mensen in gebouwen, een transparante EU markt door betrouwbare informatie over bouwproducten met betrekking tot prestaties en uniforme afspraken over kenmerken van producten.

Made by LEONI: Download hier het actuele overzicht van alle CPR gecertificeerde kabels.

Europacable en LEONI

Als een vereniging zonder winstoogmerk, vertegenwoordigt Europacable de grootste kabelproducenten ter wereld die wereldwijd technologisch leiderschap leveren, evenals zeer gespecialiseerde kleine en middelgrote bedrijven uit heel Europa. LEONI is sinds jaren een actief lid in deze vereniging. Alle leden hebben het Europacable Industry Charter ondertekend en streven naar naleving van het toepasselijke wettelijke kader voor de CPR op kabels.

Meer informatie? Download hier The Europacable Industry Charter

FAQ on Construction Products Regulation (CPR) for cables

Meer informatie? Download hier de FAQ lijst welke is samengesteld door Europacable en haar leden.

Movie: LEONI informs about the new Construction Products Regulation CPR