Eigenschappen datasheets

symbol 1 - Flame retardant and halogen-free jacket Brandvertragend en halogeenvrij
De buitenmantel van de kabel is zelfdovend. De halogeenvrije buitenmantel verspreidt bij een brand geen giftige of corrosieve gassen.

symbol 2 - Flame retardant jacket Brandvertragende buitenmantel
De kabel voldoet aan brandvertragende normen.

symbol 3 - Oil resistance Olie bestendig
Algemeen goed bestand tegen olie, zuren en logen.

symbol 4 - Rodent protection-1symbol 5 - Rodent protection-2 Knaagdierbestendig
De binnenkant van de kabel is beschermd tegen knaagdieren.

symbol 5 - Rodent protection-2 Flexibel en geschikt voor toepassing in kabelrupsen
De kabel is getest en vrijgegeven voor toepassingen in kabelrupsen.

symbol 6 - Suitable for drag chains-1 UV bestendig voor buitentoepassingen

symbol 7 - Suitable for drag chains-2 Waterdicht in dwarsrichting
De interne aders zijn beschermd tegen het doordringen van water in de dwarsrichting.

symbol 8 - Transverse watertightness Waterdicht in lengterichting
Na het binnendringen van water in de kabel kan het water zich niet verder verspreiden in de lengterichting.